DARMOWE CHIPOWANIE I REJESTRACJA ZWIERZĄT !!!

Podczas III Kleszczowskich Animalii 28-29.08.2021r. w godzinach 10:00 – 17:00 Safe Animal będzie wspólnie z lekarzem weterynarii całkowicie za DARMO czipować i rejestrować czworonożnych przyjaciół. Jeśli macie ochotę i możliwość, zapraszamy abyście dołączyli do tego ważnego wydarzenia i zaczipowali swoich podopiecznych.

Szczepimy się !!!

W ramach realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 do Kleszczowa przyjedzie mobilny punkt szczepień (szczepieniobus).

Mieszkańcy gminy Kleszczów, którzy dotychczas nie zaszczepili się, będą mogli skorzystać z jednodawkowej szczepionki firmy Johnson & Johnson.

Personel medyczny w szczepieniobusie będzie czekał na chętnych w sąsiedztwie SOLPARKU w sobotę od godz. 12 do 17. Mieszkańcy gminy Kleszczów będą mogli skorzystać ze szczepienia przeciwko COVID-19 bez wcześniejszego umawiania się na ustaloną godzinę. Należy zgłosić się z dowodem osobistym, a dla skrócenia czasu obsługi warto mieć z sobą wypełniony „Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19”. Formularz można pobrać ze strony www.pacjent.gov.pl.

#challengeniebieskiemotyle2021

Przyjęliśmy wyzwanie od Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie. Akcja ma na celu poszerzanie świadomości na temat autyzmu i przekazanie iskierki przyjaźni osobom z autyzmem i ich rodzinom. Oficjalnie akcja została zakończona, jednak podjęliśmy to wyzwanie, uważając, że to szlachetna inicjatywa zasługująca na rozgłos
Do wykonania zadania nominujemy:

Do wykonania zadania nominujemy:

@GminaKleszczów #gminakleszczow

@GminaBełchatów #gminabelchatow

@ZSPwKleszczowie #zspkleszczow

Jak przekazać taką niebieską iskierkę przyjaźni? To bardzo proste. Wystarczy:1. Ubrać się na niebiesko (nie dotyczy służb mundurowych).2. Wykonać pracę plastyczną np. odbić niebieskie ręce w kształcie motyla lub serca albo wykonać dowolną aktywność wg. własnej inwencji twórczej np. „taniec motyla”.3. Zrobić zdjęcie lub nagrać film z tworzenia pracy i wstawić na swój profil na Facebook oraz przesłać na adres motyle2021@soswjaroslaw.onmicrosoft.comWażne, aby na zdjęciu lub filmie ujęte były pozdrowienia: JESTEŚMY Z WAMI NIEBIESKIMI MOTYLAMI! (nagrane lub napisane).4. Nominować kolejne trzy osoby (może to być również grupa klasowa, oddział przedszkolny lub instytucja) i powiadomić je o tym.5. Każda osoba włączająca się do akcji #challengeniebieskiemotyle2021 do publikowanego zdjęcia lub filmu dołącza skopiowany tekst, podając nominowane przez siebie osoby.5. Na wykonanie zadania każdy Nominowany otrzymuje 48 godzin.Trzymamy kciuki za nominowanych i życzymy powodzenia

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

1 kwietnia na terenie całego kraju rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

Spisy powszechne są badaniami pełnymi – obejmują całą populację ludności. Oznacza to, że dane uzyskiwane w wyniku spisu powszechnego pochodzą od wszystkich obywateli. Co istotne, w przypadku wielu cech demograficzno-społecznych, jak np. wyznanie, narodowość czy stopień niepełnosprawności, spisy powszechne są dla państwa jedynym źródłem danych.

Spis ludności i mieszkań jest badaniem obowiązkowym, realizowanym co 10 lat w oparciu o przepisy ustawy, a także zgodnie z zaleceniami i standardami organizacji międzynarodowych. Jest to jednocześnie największe przedsięwzięcie statystyczne podejmowane nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie.

Uzyskane podczas spisu powszechnego dane umożliwią analizę i ocenę zróżnicowania przemian demograficznych i społecznych w kraju w dowolnych przekrojach terytorialnych.

Spisem objęte są:

 • osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami, osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania,
 • mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania oraz zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

Metody zbierania danych

Po raz pierwszy w historii polskiej statystyki publicznej samospis internetowy w ramach NSP będzie obowiązkowy. W przypadku jeżeli (np. ze względu na zaawansowany wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność) realizacja samospisu będzie niemożliwa, badanie przeprowadzą rachmistrze – bezpośrednio bądź telefonicznie.

Metoda obowiązkowa:

 • samospis internetowy – przeprowadzany za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej od 1 kwietnia na stronie internetowej spis.gov.pl. W ramach tej metody Respondenci na własnych komputerach lub urządzeniach mobilnych, uzupełnią wymagane dane. Respondent może także skorzystać ze specjalnie przygotowanego stanowiska do samospisu w każdym urzędzie gminy, bądź z możliwości „Spisu na żądanie” przeprowadzanego przez infolinię spisową (22 279 99 99) w kanale „Spisz się przez telefon”.

Metody uzupełniające:

 • wywiad telefoniczny – przeprowadzany od 16 kwietnia wspierany programem komputerowym,
 • wywiad bezpośredni – przeprowadzany od 16 kwietnia przez rachmistrza spisowego i rejestrowany na elektronicznym urządzeniu przenośnym.

Zakres zbieranych danych:

 • charakterystyka demograficzna osób,
 • aktywność ekonomiczna osób,
 • poziom wykształcenia,
 • niepełnosprawność,
 • migracje wewnętrzne i zagraniczne,
 • charakterystyka etniczno-kulturowa,
 • stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych (mieszkania i budynki).

Szczegółowy zakres informacji zbieranych w NSP 2021 dostępny jest w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz. 1775 z późn. zm.).

Udział w spisie jest obowiązkowy, a kto  wbrew  obowiązkowi  odmawia  wykonania  obowiązku statystycznego albo udzielenia informacji w spisie powszechnym, podlega grzywnie (Art. 57 Ustawy o statystyce publicznej).

Wszystkie dane osobowe przetwarzane w ramach prac spisowych są poufne i podlegają szczególnej ochronie, na zasadach określonych w ustawie o statystyce publicznej oraz w ustawie o ochronie danych osobowych. Dane osobowe od momentu ich zebrania stają się danymi statystycznymi i objęte są tajemnicą statystyczną, a osoby wykonujące prace spisowe są zobowiązane do jej przestrzegania. Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie. Dane pozyskane podczas spisów mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do aktualizacji operatów do badań statystycznych prowadzonych przez służby statystyki publicznej.

Weryfikacja tożsamości rachmistrza spisowego.

Rachmistrz spisowy, przy wykonywaniu czynności w ramach bezpośredniego wywiadu posługiwać się będzie umieszczonym na widocznym miejscu identyfikatorem, zawierającym m.in.: imię i nazwisko oraz zdjęcie rachmistrza spisowego oraz numer identyfikatora. Jego tożsamość można będzie zweryfikować przez kontakt telefoniczny z infolinią spisową GUS:  22 279 99 99, a także w aplikacji „Sprawdź rachmistrza” na stronie spis.gov.pl oraz stronie internetowej urzędu statystycznego.

KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW KLESZCZOWA

        Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2021 r. dozwolone będzie zorganizowanie zajęć sportowych na basenie związanych z poprawą kondycji fizycznej.

      W związku z powyższym SOLPARK KLESZCZÓW od dnia 15 lutego 2021r.  7 dni w tygodniu w  godzinach 13:00-21:00 organizuje zajęcia sportowe, które będą mogły być realizowane na karnet mieszkańca.

Dodatkowo informujemy, iż zajęcia Aqua Cycling- u odbywać się będą w poniedziałki, wtorki i środy  w godzinach 18:15 – 19:00.

Ogłoszenie o naborze na rachmistrzów spisowych NSP 2021

Gminny Komisarz Spisowy w Kleszczowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 roku spisu powszechnego NSP 2021.

NSP 2021 będzie przeprowadzony w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2021 roku, według stanu na dzień 31 marca 2021 roku, godz. 24.00.

Termin składania ofert: 09.02.2021 roku

Więcej informacji na stronie https://www.kleszczow.pl/ogloszenie-o-naborze-na-rachmistrzow-spisowych-nsp-2021/

WALENTYNKI

Walentynki tuż tuż już dziś kup dla swojej drugiej połówki karnet wartościowy do wykorzystania między innymi na profesjonalne usługi Naszego Gabinetu Kosmetycznego.

Kupując karnet o wartości:

100 zł otrzymujesz 110 zł do wykorzystania przez 3 miesiąc

200 zł otrzymujesz 230 zł do wykorzystania przez 6 miesiące

300 zł otrzymujesz 360 zł do wykorzystania przez 9 miesięcy

A na koniec miła niespodzianka 🙂 do każdego zakupionego karnetu wartościowego kosmetyki Ziaja GRATIS 🙂

KURS ZAWODOWY TECHNIK WETERYNARII W SOLPARKU

Szanowni Państwo serdecznie zapraszamy na Kurs Zawodowy Technik Weterynarii, który będzie odbywał się w SOLPARK KLESZCZÓW. Prowadzony przez doświadczoną kadrę praktykujących lekarzy weterynarii na podstawie obowiązującej podstawy programowej MEN.

Więcej informacji oraz Zapisy na stronie internetowej https://www.pckz.edu.pl/kurs-technik-weterynarii

UWAGA ZMIANA GODZIN ZORGANIZOWANYCH ZAJĘĆ NAUKI PŁYWANIA

ZAJĘCIA GRUPOWE

• Oswajanie z wodą niemowląt do 3 m-ca Celem zajęć jest między innymi: zabawa, stymulacja rozwoju psychomotorycznego ruchów lokomocyjnych w wodzie, ćwiczenia z przyborami wypornościowymi oraz zabawy wymagające aktywnej i świadomej współpracy ze strony dzieci – zajęcia odbywają się we wtorki w godzinach 14:00-14:30,14:30-15:00

• W grupie powyżej 3 roku życia uczymy dzieci poprawnej pracy nóg do stylu grzbietowego i kraula, samodzielnego przemieszczania się w wodzie na plecach za pomocą pracy nóg do stylu grzbietowego oraz przemieszczania się w wodzie na piersiach z deską za pomocą pracy nóg do kraula – zajęcia odbywają się we wtorki od 15:00 do 15:30.

• W grupie powyżej 5 roku życia dzieci uczone są poprawnej pracy nóg oraz ramion do stylu grzbietowego i kraula, samodzielnego przemieszczania się w wodzie na plecach za pomocą pracy nóg do stylu grzbietowego, samodzielnego przemieszczania się w wodzie na piersiach za pomocą pracy nóg do kraula i zeskoków na głowę z pozycji stojącej – zajęcia odbywają się we wtorki od 15:30 do 16:00.

• W grupie powyżej 8 roku życia uczymy/doskonalimy umiejętności z grup poprzednich, uczymy pływania stylem klasycznym, wprowadzamy elementy stylu motylkowego – zajęcia odbywają się we wtorki od 16:00 do 16:45.

• W grupie powyżej 14 roku życia doskonalimy umiejętność pływania – zajęcia odbywają się we wtorki od 17:30 do 18:15.

• W grupie dla dorosłych zajęcia odbywają się we wtorki, w godzinach 16:45-17:30 oraz 18:15-19:00.

‼ MEGA PROMOCJA ‼

‼ MEGA PROMOCJA ‼ już dziś kup karnet na 🏋‍♀ siłownię 💪 i odbierz darmowe minuty na saunę.

Karnet open – 120 minut na saunę gratis

Karnet 12 wejść – 60 minut na saunę gratis

Karnet 8 wejść – 30 minut na saunę gratis

Promocja trwa do 30 września 2020r. 🤩

‼Śpieszcie się ‼

Więcej informacji pod ☎ 44/731-65-01 ☎

Regulamin promocji http://solpark-kleszczow.pl/wp-content/uploads/2020/08/mega-promocja.pdf