UWAGA ZMIANA GODZIN ZORGANIZOWANYCH ZAJĘĆ NAUKI PŁYWANIA

26.10.2020

ZAJĘCIA GRUPOWE

• Oswajanie z wodą niemowląt do 3 m-ca Celem zajęć jest między innymi: zabawa, stymulacja rozwoju psychomotorycznego ruchów lokomocyjnych w wodzie, ćwiczenia z przyborami wypornościowymi oraz zabawy wymagające aktywnej i świadomej współpracy ze strony dzieci – zajęcia odbywają się we wtorki w godzinach 14:00-14:30,14:30-15:00

• W grupie powyżej 3 roku życia uczymy dzieci poprawnej pracy nóg do stylu grzbietowego i kraula, samodzielnego przemieszczania się w wodzie na plecach za pomocą pracy nóg do stylu grzbietowego oraz przemieszczania się w wodzie na piersiach z deską za pomocą pracy nóg do kraula – zajęcia odbywają się we wtorki od 15:00 do 15:30.

• W grupie powyżej 5 roku życia dzieci uczone są poprawnej pracy nóg oraz ramion do stylu grzbietowego i kraula, samodzielnego przemieszczania się w wodzie na plecach za pomocą pracy nóg do stylu grzbietowego, samodzielnego przemieszczania się w wodzie na piersiach za pomocą pracy nóg do kraula i zeskoków na głowę z pozycji stojącej – zajęcia odbywają się we wtorki od 15:30 do 16:00.

• W grupie powyżej 8 roku życia uczymy/doskonalimy umiejętności z grup poprzednich, uczymy pływania stylem klasycznym, wprowadzamy elementy stylu motylkowego – zajęcia odbywają się we wtorki od 16:00 do 16:45.

• W grupie powyżej 14 roku życia doskonalimy umiejętność pływania – zajęcia odbywają się we wtorki od 17:30 do 18:15.

• W grupie dla dorosłych zajęcia odbywają się we wtorki, w godzinach 16:45-17:30 oraz 18:15-19:00.