KELNERKA/KELNER

Zadania:

 • przyjmowanie artykułów spożywczych na potrzeby  baru
 • prowadzenie sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej, sporządzanie wymaganej dokumentacji
 • obsługa gości
 • pobieranie należności na podstawie rachunku, rozliczanie się z gotówki pochodzącej
  z utargów
 • organizacja sprawnej obsługi gości
 • obsługa w zakresie cateringu
 • przygotowywanie sal konsumpcyjnych i stołów na potrzeby serwisów kawowych itp.
 • polerowanie naczyń i sztućców, dbanie o dobry stan techniczny, estetyczny
  i nienaganną czystość sali
 • odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów  BHP, P. Poż, HACCAP
 • dbałość o estetykę wyglądu, swoją higienę osobistą oraz miejsca pracy
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych w zakresie zajmowanego stanowiska oraz optymalnego wykorzystania sprzętu gastronomicznego
 • używanie tylko właściwych, sprawnych urządzeń i narzędzi zgodnie z instrukcjami obsługi
 • zapobieganie niegospodarności, kradzieżom oraz marnotrawstwu, artykułów spożywczych oraz innego mienia

Wymagania:

 • umiejętność pracy w zespole
 • dobra organizacja pracy
 • mile widziana książeczka sanepidowska
 • dodatkowym atutem będzie prawo jazdy kat. B

Oferujemy:

 • długofalową i stałą współpracę
 • pracę w młodym, dynamicznym zespole
 • interesującą pracę pełną ciekawych zadań oraz wyzwań
 • możliwość rozwoju i poszerzania swoich umiejętności

Wybranym kandydatom oferujemy pracę w ciekawej, dynamicznie rozwijającej się firmie.

Wymagane dokumenty:

 • CV opatrzone klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych oraz własnoręcznym podpisem

Sposób składania dokumentów:

 • osobiście lub pocztą na adres „SOLPARK KLESZCZÓW” Sp. z o.o. ul. Sportowa 8, 97 – 410 Kleszczów z dopiskiem „ref: Kelner”
 • pocztą elektroniczną na adres: biuro@kompleks-solpark.pl, w temacie wiadomości proszę wpisać „ref: Kelner”

Termin Składania Dokumentów:             14.01.2022r.

Pracodawca zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Wymagane dokumenty – list motywacyjny, CV, powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Solpark Kleszczów sp. z o.o. siedzibą w Kleszczowie w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania rekrutacyjnego na stanowisko ….. (wpisać). Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu rozpatrzenia zgłoszenia w toku rekrutacji.”

Klauzula Informacyjna:

W rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne o ochronie danych, RODO) administratorem Pani/Pana danych osobowych udostępnionych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego jest Solpark Kleszczów sp. z o.o. z siedzibą w Kleszczowie. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych udostępnionych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do żądania przeniesienia danych. Zapytania dotyczące danych osobowych należy przesyłać na adres mailowy iod@kompleks-solpark.pl