PRACOWNIK GOSPODARCZY

Interesuje Cię Rozwój?

SOLPARK KLESZCZÓW Sp. z o. o. ogłasza rozpoczęcie rekrutacji na stanowisko

PRACOWNIK GOSPODARCZY

(ref: rekrutacja PG)

Wymagania:

 1. mile widziane doświadczenie zawodowe  
 2. wykształcenie zawodowe lub średnie
 3. dobrze rozwinięta umiejętność organizacji pracy
 4. umiejętność pracy w zespole
 5. komunikatywność, wysoka kultura osobista, uczciwość
 6. skrupulatność oraz inicjatywa w działaniu
 7. odpowiedzialność, dyspozycyjność
 8. prawo jazdy kat. B

Zakres obowiązków:

 1. stała kontrola obiektu i urządzeń pod kątem bezpieczeństwa ich użytkowania
 2. naprawa usterek, sprzętu, wyposażenia pomieszczeń
 3. dbanie o tereny zielone na zewnątrz budynku
 4. obsługa urządzeń do koszenia trawy,  odśnieżania, czyszczenia terenów zewnętrznych
 5. kontrola stanu lodowiska
 6.  reagowanie na wezwania w zakresie napraw i usuwania awarii oraz innych działań związanych
  z  funkcjonowaniem obiektu
 7. pozostałe działania wynikające z poleceń bezpośredniego przełożonego

Wymagane dokumenty:

 1. Curriculum Vitae
 2. List Motywacyjny

Oferujemy:

 1. stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 2. stałe wynagrodzenie
 3. możliwość rozwoju zawodowego

Sposób składania dokumentów:

 • osobiście lub pocztą na adres „SOLPARK KLESZCZÓW” Sp. z o.o. ul. Sportowa 8, 97-410 Kleszczów
  z dopiskiem „ref: rekrutacja PG”
 • pocztą elektroniczną na adres: biuro@kompleks-solpark.pl, w temacie wiadomości proszę wpisać
  „ref: rekrutacja PG”
 • dokumenty prosimy składać  do  20.06.2022 r.

Pracodawca zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Wymagane dokumenty – list motywacyjny, CV, powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Solpark Kleszczów Sp. z o.o. siedzibą w Kleszczowie w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania rekrutacyjnego na stanowisko Pracownik Gospodarczy. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu rozpatrzenia zgłoszenia w toku rekrutacji.”

Klauzula Informacyjna:

W rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne o ochronie danych, RODO) administratorem Pani/Pana danych osobowych udostępnionych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego jest Solpark Kleszczów sp. z o.o. z siedzibą
w Kleszczowie. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych udostępnionych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do żądania przeniesienia danych. Zapytania dotyczące danych osobowych należy przesyłać na adres mailowy iod@kompleks-solpark.pl