Pracownik Serwisu Sprzątającego

Zadania:

  • utrzymywanie czystości na terenie obiektów, wykonywanie prac porządkowych
  • przestrzeganie procedur i zasad związanych z utrzymaniem standardów usług utrzymania czystości na terenie obiektów

Oczekiwania:

  • dokładność, rzetelność, zaangażowanie i chęci do pracy,
  • gotowość do pracy w godzinach 6 -23 oraz do pracy w weekendy
  • mile widziane doświadczenie w sektorze usług porządkowych
  • książeczka zdrowia dla celów sanitarno – epidemiologicznych.

Wymagane dokumenty:

  • CV opatrzone klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych oraz własnoręcznym podpisem

Sposób składania dokumentów:

  • osobiście lub pocztą na adres „SOLPARK KLESZCZÓW” Sp. z o.o. ul. Sportowa 8, 97 – 410 Kleszczów z dopiskiem „rekrutacja PSS”
  • pocztą elektroniczną na adres: biuro@kompleks-solpark.pl, w temacie wiadomości proszę wpisać „rekrutacja PSS”

Pracodawca zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Wymagane dokumenty – list motywacyjny, CV, powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Solpark Kleszczów sp. z o.o. siedzibą w Kleszczowie w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania rekrutacyjnego na stanowisko ….. (wpisać). Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu rozpatrzenia zgłoszenia w toku rekrutacji.”

Klauzula Informacyjna:

W rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne o ochronie danych, RODO) administratorem Pani/Pana danych osobowych udostępnionych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego jest Solpark Kleszczów sp. z o.o. z siedzibą w Kleszczowie. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych udostępnionych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do żądania przeniesienia danych. Zapytania dotyczące danych osobowych należy przesyłać na adres mailowy iod@kompleks-solpark.pl