SOLPARK KLESZCZÓW” Sp. z o. o.

ogłasza rozpoczęcie rekrutacji na stanowisko

PRACOWNIKA TECHNICZNEGO

Zadania:

 1. stała kontrola obiektu i urządzeń pod kątem bezpieczeństwa ich użytkowania
 2. prowadzenie prac remontowo-naprawczych i konserwacyjnych w obrębie miejsca zatrudnienia
 3. wykonywanie codzienne obchodów i raportów z inspekcji podbasenia, pomieszczeń technicznych, kontrola zużycia mediów
 4. utrzymywanie ciągłości ruchu urządzeń sterujących i sterowanych
 5. usuwanie awarii, usterek z dziedziny elektryki, mechaniki, hydrauliki
 6. reagowanie na wezwania w zakresie napraw i usuwania awarii oraz innych działań związanych
  z funkcjonowaniem obiektu
 7. obsługa techniczna potrzeb kluczowych Klientów

Wymagania:

 1. mile widziane doświadczenie zawodowe  
 2. wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne
 3. dobrze rozwinięta umiejętność organizacji pracy
 4. umiejętność pracy w zespole
 5. komunikatywność, wysoka kultura osobista, uczciwość
 6. skrupulatność oraz inicjatywa w działaniu
 7. odpowiedzialność, dyspozycyjność
 8. znajomość obsługi komputera
 9. prawo jazdy kat. B

 Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny (podanie kierowane do Zarządu „SOLPARK KLESZCZÓW” Sp. z o.o.)
 2. Curriculum Vitae

Termin Składania Dokumentów:       09.06.2022 roku

Sposób Składania Dokumentów:      Osobiście w sekretariacie lub wysłać na adres „SOLPARK KLESZCZÓW” Sp. z o.o.
ul. Sportowa 8, 97-410 Kleszczów, z dopiskiem „rekrutacja PT” lub pocztą elektroniczną na adres:
biuro@kompleks-solpark.pl, w temacie wiadomości proszę wpisać „ref: rekrutacja PT”

Dokumenty, które wpłyną do „SOLPARK KLESZCZÓW” Sp. z o.o. w powyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. „SOLPARK KLESZCZÓW” Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami. Za wiarygodność przedstawionych kopii dokumentów ponosi pełną odpowiedzialność osoba składająca dokumenty. Wymagane dokumenty – list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Solpark Kleszczów sp. z o.o. siedzibą w Kleszczowie w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania rekrutacyjnego na stanowisko pracownika technicznego. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu rozpatrzenia zgłoszenia w toku rekrutacji.”

Klauzula Informacyjna:

W rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne o ochronie danych, RODO) administratorem Pani/Pana danych osobowych udostępnionych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego jest Solpark Kleszczów sp. z o.o. z siedzibą w Kleszczowie. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych udostępnionych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do żądania przeniesienia danych. Zapytania dotyczące danych osobowych należy przesyłać na adres mailowy iod@kompleks-solpark.pl