KARIERA RECEPCJONISTA KASJER
„SOLPARK KLESZCZÓW” Sp. z o. o. 
ogłasza rozpoczęcie rekrutacji na stanowisko Recepcjonista/Kasjer

Zadania:

 1. Obsługa kasy i recepcji, przyjmowanie i rozliczanie opłat od klientów oraz wystawianie faktur za korzystanie z usług obiektu.
 2. Sporządzanie dobowych i okresowych raportów fiskalnych.
 3. Udzielanie informacji klientom.
 4. Przyjmowanie i wstępne rozpatrywanie skarg oraz reklamacji klientów.
 5. Dokonywanie rezerwacji dostępnych usług.
 6. Zapewnianie wysokiej jakość obsługi klienta poprzez bieżący z nim kontakt.
 7. Budowanie dobrych i długofalowych relacji z klientem.
 8. Telefoniczny i e-mailowy kontakt z klientem – oferta bieżących usług.
 9. Sprzedaż usług obiektu Solpark Kleszczów.

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie średnie
 2. Umiejętność obsługi komputera oraz powszechnych urządzeń elektronicznych
 3. Znajomość języka obcego: język angielski lub język niemiecki – mile widziane
 4. Umiejętność stworzenia przyjaznej atmosfery, życzliwości i uprzejmości
 5. Dbałość o dobrą prezencję i znajomość zasad savoir vivre
 6. Samodzielność i dobra organizacja pracy

Wymagania dodatkowe:

Umiejętność analitycznego myślenia, podejmowania decyzji, działania w sytuacjach stresogennych, pracy
w dynamicznym środowisku, zdolności organizacyjne i negocjacyjne, uczciwość, łatwość nawiązywania kontaktów, otwartość na ludzi, systematyczność i konsekwencja w działaniu, odpowiedzialność za realizowane zadania, dyspozycyjność, pogodne usposobienie, chęć rozwoju zawodowego

 Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny
 2. Curriculum Vitae

Termin Składania Dokumentów:             22.10.2021 roku

Sposób Składania Dokumentów:            
1. Osobiście w sekretariacie „SOLPARK KLESZCZÓW” Sp. z o.o. ul. Sportowa 8, 97-410 Kleszczów, z dopiskiem „rekrutacja RK
2. Pocztą elektroniczna na adres: biuro@kompleks-solpark.pl, w temacie wiadomości proszę wpisać „ref: rekrutacja RK”

Pracodawca zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Wymagane dokumenty – list motywacyjny, CV, powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Solpark Kleszczów sp. z o.o. siedzibą w Kleszczowie w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania rekrutacyjnego na stanowisko Recepcjonista/Kasjer. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu rozpatrzenia zgłoszenia w toku rekrutacji.”

Klauzula Informacyjna:

W rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne o ochronie danych, RODO) administratorem Pani/Pana danych osobowych udostępnionych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego jest Solpark Kleszczów sp. z o.o. z siedzibą w Kleszczowie. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych udostępnionych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do żądania przeniesienia danych. Zapytania dotyczące danych osobowych należy przesyłać na adres mailowy iod@kompleks-solpark.pl